з/п
П.І.П. наукового керівника Назва гуртка Кількість студентів
1 Совгіра Світлана Василівна Передбачити і запобігти 4
2 Валюк Вікторія Федорівна Комп’ютерна хімія 6
3 Горбатюк Наталія Миколаївна Актуальні питання сучасної методики навчання хімії 6
4 Цимбалюк Валентина Василівна Очистка питної води з допомогою природних сорбентів 12
5 Подзерей Роман Вікторович Агроландшафти їх сучасний станвикористання 10
6 Галушко Сергій Миколайович Математичне моделювання структури невпорядкованих систем 8
7 Гнатюк Наталія Олександрівна Алелопатична взаємодія живих систем 3
8 Гончаренко Ганна Євдокимівна Ми і довкілля 5
9 Душечкіна Наталія Юріївна Людина і природа 3
10 Задорожна Олена Михайлівна Інтеграційні процеси в хімії 4