Перелік дисциплін
  кафедри хімії, екології та методики їх навчання

 • Аналітична хімія
 • Аналітична та фізколоїдна хімія
 • Біохімія
 • Загальна хімія
 • Загальна хімія з основами геохімії
 • Історія хімії
 • Методологія хімії
 • Методика навчання хімії
 • Методика розв’язування задач з хімії
 • Неорганічна хімія
 • Неорганічний синтез
 • Органічна хімія
 • Органічний синтез
 • Позакласна робота з хімії
 • Хімія
 • Хімія (за професійним спрямуванням)
 • Хімія органічна
 • Високомолекулярні сполуки
 • Органічна та біологічна хімія
 • Неорганічна та аналітична хімія
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Фізико-хімічні методи досліджень
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Комп’ютерні технології в хімії
 • Методика навчання хімії у профільній школі
 • Охорона природи
 • Екологія
 • Загальна екологія
 • Екологія людини
 • Моніторинг довкілля
 • Основи наукових досліджень
 • Екологічна безпека
 • Техноекологія
 • Токсикологічна екологія
 • Основи екології
 • Основи раціонального природокористування
 • Екологія рослин і тварин
 • Екосистемологія
 • Основи хімічної технології
 • Технологія і організація природоохоронних робіт
 • Методика навчання екології
 • Хімія гетероциклічних сполук
 • Хімія невпорядкованих систем
 • Хімія колоїдно-дисперсних систем
 • Хімія комплексних сполук
 • Харчова хімія
 • Хімія і технологія очищення води
 • Кінетика та адсорбція
 • Техніка хімічного експерименту
 • Основи хімічної безпеки