DSC_0139

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус № 1, 304 ауд.

Е-mail: zadoroschnao@ukr.net

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

У 2010 році закінчила природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Географія» з додатковою спеціальністю «Біологія».

У 2011 році закінчила магістратуру цього ж вузу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію викладача географії.

З 2012 по 2015 рік навчалася в стаціонарній аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2016 році в спецраді Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності» за спеціальністю 13.00.04 ­- теорія та методика професійної освіти.

Наукові інтереси: екологічний світогляд, світоглядні переконання, природоохоронна діяльність, гармонізація взаємовідносин у системі «людина-суспільство-природа». Є співробітником науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта».

Викладає дисципліни: «Біологічна хімія», «Загальна та неорганічна хімія», «Харчова хімія», «Техніка хімічного експерименту», «Органічна та біологічна хімія», «Позакласна робота з хімії».

Основні наукові публікації

Гончарук В., Гнатюк Н., Задорожня О. Ecological training of future natural sciences teachers in higher education institutions abroad // Порівняльна професійна педагогіка. Comparative Professional Pedagogy. – № 3 (Т. 8), 2018 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.-Хмельницький : ХНУ, 2018. – С. 37–43.

Задорожна О. М. Екологічні переконання, як складова екологічної свідомості майбутніх учителів хмії. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ / Ред. кол. Г. Є. Гончаренко (відп. ред.), О. В. Браславська, В. Ф. Валюк та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – Вип. 21. – С. 162-166.

Задорожна О. М. Екологічні переконання, як складова екологічної свідомості майбутніх учителів хмії. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ / Ред. кол. Г. Є. Гончаренко (відп. ред.), О. В. Браславська, В. Ф. Валюк та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – Вип. 21. – С. 162-166.

Задорожна О.М. Інноваційні методи в екологічній освіті та вихованні майбутніх учителів / О.М. Задорожна, М. Алтиева М. Аманова – Вісник Українсько-туркменського культурного-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч.І. – С. 250-254.

Задорожна О.М. Проблема природокористування в управлінській діяльності / О.М. Задорожна // Актуальные научные исследования в современном мире : Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2 (34), ч 3 – С. 60-63.

Задорожна О.М. Формування світоглядних переконань студентів у природоохоронній діяльності : моногр. / О.М. Задорожна ; МОН України Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. — 185 с.