Раді вітати Вас

на сайті кафедри хімії, екології та методики їх навчання!

IMG_7936_654x436

 Кафедра хімії, екології та методики їх навчання входить до складу природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини і забезпечує викладання дисциплін для напрямів підготовки «Географія. Біологія», «Біологія. Хімія», «Хімія. Інформатика» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

До складу кафедри входять навчальні лабораторії “Загальна та неорганічна хімії”, “Органічна та біологічна хімії”, “Методика навчання хімії”.

У своєму складі кафедра має науково-дослідну лабораторію “Екологія і освіта”.

На кафедрі розробляється загальна наукова тема “Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя”. В рамках цієї теми здійснено дослідження біологічного та ландшафтного різноманіття Собківського (Черкаська обл.), Іллінецького та Сумівського (Вінницька обл.) лісництв, Іллінецького ботанічного заказника, урочища “Іллінецька дача”, урочища “Степашська Березина”, імпактної структури “Іллінецький кратер”. Проведено дослідження екологічного стану водних ресурсів регіону за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками.

На кафедрі функціонує 8 наукових проблемних груп, до яких залучено 86 студентів.

Співробітниками кафедри організовується і здійснюється співпраця з навчальними, науковими, освітніми та природоохоронними закладами різних рівнів. Кафедра хімії, екології та методики їх навчання зміцнює роботу із ЗОШ у напрямі поглиблення співпраці викладачів університету та вчителів школи у галузі навчально–методичної та наукової роботи з метою підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу; проведення спільних науково–методичних конференцій, семінарів, нарад, практикумів з проблем впровадження нових технологій навчання; реалізації за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на поглиблення співпраці між договірними сторонами, які не суперечать чинному законодавству; функціонування “Школи майбутнього педагога” з метою виявлення здібних учнів та підготовки їх до здобуття фаху педагога. Проводить заходи спільно з облдержадміністраціями та міськими державними адміністраціями, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб: в рамках загальноміських заходів із благоустрою та озелененню території міста Умані, проводиться вивчення сучасного екологічного стану водоймищ міста та розчищення і впорядкування прибережних смуг, джерел, благоустрій території, до проекту “Батьківська криниця” розчищено і упорядковано: Бабусину криницю (Солдатський став), Вдовину криницю (с. Джулинка), криницю витоку річки Ятрань (с. Томашівка).